O BNG presentou alegacións ao proxecto do Parque eólico Legre entre os concellos de Oza-Cesuras e Mesía

Imaxe da situación do Parque Eólico Legre
Imaxe da situación do Parque Eólico Legre

Desde o BNG alegaron que o Estudo de Impacto Ambiental debera ser único para todos os Parques Eólicos que comparten infraestruturas para avaliar o conxunto do impacto que todos os aeroxeneradores van supor, neste caso o macroparque Ordes-Curtis

O BNG presentou alegacións ao proxecto do Parque eólico Legre entre os concellos de Oza-Cesuras e Mesía

Oza-Cesuras, 7 de abril de 2021. O BNG presentou alegacións ao proxecto do Parque eólico Legre, entre os concellos de Oza Cesuras e Mesía, no trámite de exposición pública previo ao estudo de impacto ambiental estratéxico. “O Parque eólico Legre son 7 aeroxeneradores de 6MW entre os concellos de Mesía e Oza-Cesuras, máis unha subestación e unha torre meteorolóxica”, explicaron desde o BNG. 

“Este parque forma parte do Macroparque Ordes-Curtis, composto tamén polo PE Solpor, o PE Gasalla e a liña de alta tensión que conecta estes Parques e evacúa conxuntamente a enerxía producida neles á subestación do Mesón do Vento. É pois un único Parque que comparte as liñas de evacuación da enerxía”, indicaron desde o BNG. Polo tanto desde o BNG alegaron que o Estudo de Impacto Ambiental debera ser único para todos os Parques Eólicos que comparten infraestruturas para avaliar o conxunto do impacto que todos os aeroxeneradores van supor. 

“A fragmentación dun PE é unha práctica fraudulenta cando se presenta un Estudo de Impacto Ambiental individual de cada un dos proxectos fragmentados, evitando unha avaliación global de todo o proxecto e das garantías esixibles”, engadiron. 

Estudo de Sinerxias

“No estudo sinérxico recóllense os parques en tramitación e en explotación nun área de 15 quilómetros do PE Legre, non especifica sen embargo con que criterio se delimitan estes 15 quilómetros, obviando a existencia doutros parques en tramitación na zona como o PE Feás -8 aeroxeneradores no Monte do Gato entre os concellos de Coirós e Aranga- ou o PE Pena Ombra -10 aeroxeneradores nos concellos Curtis, Guitiriz e Sobrado- así como as LAT e liñas de alta para a evacuación da enerxía tanto destes parques como do Gasalla e Solpor cos que comparte estruturas ou cos outros 5 parques -Felga, Seselle, Gato, Fontella e Penas Boas- proxectados no Monte do Gato. Trátase dun estudo de sinerxías que non recolle a realidade do conxunto de aeroxeneradores que se proxecta instalar na zona e non ten validez como tal”, explicaron desde o BNG.  

Impacto sobre o patrimonio 

“Con respecto á afectación ao patrimonio hai un BIC e varios bens catalogados dentro da perimetral do Parque eólico e algúns destes bens afectados directamente polas vías de comunicación entre os diferentes aeroxeneradores. Mais na matriz de impactos aparecen como non detectados impactos sobre o patrimonio aínda que si se recollen medidas protectoras sobre o mesmo Solicitamos que se revise o impacto real sobre o patrimonio que tería aclarando as incoherencias do documento”, concluíron. 
O BNG presentou alegacións ao proxecto do Parque eólico Legre entre os concellos de Oza-Cesuras e Mesía