BNG Abegondo

O BNG é unha organización asemblearia. Quere dicir isto que as decisións a nivel local son tomadas pola Asemblea Local, que se reúne periodicamente e na que militantes e simpatizantes poden participar e opinar libremente.

Segundo os Estatutos do BNG, a Asemblea Local é o órgano básico da organización territorial do BNG. As súas funcións son a discusión e crítica política en xeral, e todas aquelas cuestións que atinxiren a expresión da vontade política do BNG na localidade. Elixe, ademais, a persoa responsábel local, que ostentará a representación e portavocía do BNG en Abegondo. Actualmente o responsábel local do BNG de Abegondo é Blan García Roel.

Blan Garcia Roel. Montouto (Abegondo) 1976. Licenciado en Filoloxía Galega e Técnico superior en Interpretación de Lingua de Signos, na actualidade traballa no sector da alimentación.

contacto: email  Facebook

Transparencia

Nesta ligazón tes cumprida información sobre as finanzas do BNG: balance anual, evolución de débeda e outros indicadores.

Novas

Aquí podes consultar as novas do BNG de Abegondo