Oza-Cesuras: as contas da leiteira do PP

Máis de catro anos despois da fusión viven mellor ou peor os veciños e veciñas do novo concello fusionado? Nada cambiou, a fusión supuxo só unha operación...
Oza-Cesuras: as contas da leiteira do PP