Aínda coa renuncia a subida do soldo que promete Cacheiro o gasto do goberno sería de 111 685 euros

Estefanía Busto, concelleira do BNG de Oza dos Ríos
Aínda coa renuncia a subida do soldo que promete Cacheiro o gasto do goberno sería de 111 685 euros

Estefanía Busto, concelleira do BNG de Oza dos Ríos

Oza dos Ríos, 27 de novembro de 2013. O BNG criticou que o alcalde do Concello fusionado de Oza e Cesuras, do Partido Popular, anunciara onte que renuncia a aumentarse o salario até 4006 euros mais pensa aumentalo até os 2691,83 euros brutos ao mes que cobraba no ano 2012.

Desde o BNG indicaron que “aínda baixandose o salario ao que cobraba no 2012 serían ao ano 37685,62 euros de cartos de todos e todas, aos que hai que sumar os 11760 de soldos da media adicación da concelleira do PP de Cesuras”. Según a concelleira do BNG, Estefanía Busto, aínda que non sexa a cantidade escandalosa que aprobou a comisión xestora no último Pleno, 49445 euros ao ano en salarios parécenos moi excesivo na situación económica que vivimos.

“A isto hai que engadir 38 240 en dietas dos organos de goberno, 11000 mais para transporte e 13 000 en atencións protocolarias, en total serían 111 685 euros en mantera ao seu alcalde e a concelleira liberada”, explicou Busto, “gustaríanos saber se isto lle parece admisíbel e, sobre todo, que nos diga onde está o aforro de 70 000 euros en retribucións de cargos políticos que tanto anunciaron”.

Busto: “Parécenos vergoñento ver como di que 1000 euros non son un salario digno para ninguén, canto pensa que é o soldo mínimo interprofesional? E en todo este baile grotesco de cartos e soldos, onde quedan as necesidades da veciñanza?”

“Sería importante que nos dixera como pensa modificar o acordo do Pleno para baixarse o soldo dos 4006 euros que ten aprobados, se é que o pensa modificar ou se cambiou de opinión outra vez desde onte á noite”, ironizarou Busto.

“É lamentábel ver a este señor como recoñece que só se baixaba o salario como ‘paripé’ diante dos traballadores e traballadoras despedidos do concello de Oza – un terzo do cadro de persoal o ano pasado-. Os traballadores e traballadoras seguen na súa casa pero según el agora ten ‘dereito’ a compensar o que deixou de gañar, todo isto con cartos públicos”, criticou a voceira do BNG en Oza dos Ríos.

“Parécenos vergoñento ver como di que 1000 euros non son un salario digno para ninguén, canto pensa que é o soldo mínimo interprofesional? E en todo este baile grotesco de cartos e soldos, onde quedan as necesidades da veciñanza?”.

Aínda coa renuncia a subida do soldo que promete Cacheiro o gasto do goberno sería de 111 685 euros