Mancomunidade das Mariñas

Mancomunidade das Mariñas

Comarcalizar servizos contribúe a racionalizar o gasto, mellorar a calidade de vida e extender os servizos públicos ao conxunto da cidadanía.

Mancomunidade das Mariñas