Feás
Aranga
BNG; 
Aranga;
17-novembro-2018

Denunciamos o illamento da parroquia de Feás

“En Feás están sen traída municipal, sen conexión á rede de sumidoiros, non hai liñas de autobuses e tampouco vai internet. A veciñanza di sentirse abandonada polo goberno e illada do resto do concello. Propoñemos optimizar os recursos do parque móvil do Concello, estabelecendo liñas fixas de bus, priorizando a quen non dispón de vehículo particular e non pode asumir o custo de viaxes habituais en taxi. O goberno local está para mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas e debería ter algo máis de ansia por axudar, por asesorar de maneira activa a quen quere vivir e emprender en Aranga”.     

Ler novas