Bergondo

Mercedes Queixas pregunta sobre o soterramento da liña de alta tensión no Mosteiro de Bergondo

A deputada do BNG, Mercedes Queixas, pregunta no Parlamento de Galiza sobre o soterramento da miña de alta tensión a carón do Mosteiro de Bergondo

Mercedes Queixas pregunta sobre o soterramento da liña de alta tensión no Mosteiro de Bergondo